Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 ul. Wł. Łokietka 8B/3, Fabryka Czekolady Kraków

Jak do nas dojechać:

Mieścimy się w Krakowie przy ul. W. Łokietka 8b/3, klatka I, na osiedlu Fabryka Czekolady, w strefie P8

Gabinet Psychoterapii
 
mgr Elżbieta Korzyńska-Stefaniak
psychoterapeutka rekomendowana przez PTPI
pedagog
kontakt: tel. 501 297 183
elakorzynska@gmail.com
 
Prowadzi:
- psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz małżeńską/par
- poradnictwo pedagogiczne
 
Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku oraz liczne szkolenia zawodowe z psychoterapii, diagnozy klinicznej, psychosomatoterapii. Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej. Uczestniczyła w trzymiesięcznym stażu klinicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie na Oddziale Psychiatrycznym 6A. Odbywa zaawansowane szkolenie certyfikacyjne w ramach PROFI. Systematycznie superwizuje swoją pracę u certyfikowanych  superwizorów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Poza prowadzeniem praktyki prywatnej, od kilku lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego. Tam też zdobywała doświadczenie terapeutyczne, pracując z młodzieżą oraz dorosłymi. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

W Gabinecie prowadzi poradnictwo pedagogiczne oraz psychoterapię indywidualną w modelu systemowym integratywnym.

W zależności od potrzeb pracuje krótko- lub długoterminowo.

Prowadzi terapię:

 • dorosłych
 • młodzieży
 • par
Pracuje zgodnie z zasadami: Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej
 • Zasady psychoterapii:   
 • W gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy oraz skierowane przez lekarzy i innych specjalistów
 • Sesja trwa 50 minut.
 • W przypadku spóźnienia pacjenta, sesja nie jest przedłużana, płaci się za całą sesję. 
 • Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za terapię. W czasie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, skorzystać ze spotkań z innym terapeutą wskazanym przez terapeutę prowadzącego.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba, że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania terapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnione mogą być, za wiedzą pacjenta, tylko niezbędne informacje.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami zawsze dba o anonimowość pacjentów.
 • Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
 • O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – mogą Państwo pytać swojego terapeutę.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?